SHARPOL Bentonit Sp. z o.o. jest jedynym w Polsce importerem BENTONITU ze złóż w Gruzji.
Starając się wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom rynku oraz szerokiemu zakresowi zastosowań MONTMORYLONITU
oferujemy wysokiej jakości surowiec oraz stabilną logistykę dostaw.

Nasz produkt stanowi alternatywę dla BENTONITÓW z złóż Wyoming, złoża Jelšovy Potok oraz smektytów z Włoch i Turcji.
Unikalny skład chemiczny jaki ma nieprzetworzony BENTONIT wydobywany ze złoża w Ozurgeti stanowi o jego niepowtarzalnej jakości.

Zapraszamy do współpracy!